SKA-studenter granskar Norrköpings offentliga miljöer!

Hur tillgängliga är Norrköpings offentliga platser för dess invånare och besökare? Det har studenter vid SKA-programmet  undersökt. Resultaten redovisades vid ett heldagsseminarium där flera representanter från Norrköpings kommun tog del av studenternas iakttagelser.

Klicka här för att läsa om det!