SKA-styrelsen söker ny AMO

SKA-styrelsen efterlyser en ny person som arbetsmiljöombud omgående!

Men vad gör man då som arbetsmiljöombud? Det finns mycket man kan tycka till om miljön man vistas i under sin studietid och det är främst genom arbetsmiljöombudet man har en chans att påverka den.

Varje sektion på universitetet har minst ett arbetsmiljöombud som arbetar med frågor som rör arbetsmiljön på universitetet. Med arbetsmiljö menar man både den fysiska och psykosociala miljön där vi studerar på universitetet. Det innefattar alltså väldigt mycket.

Den fysiska arbetsmiljön innefattar allt som rent praktiskt behövs för att kunna plugga på Campus. Om man till exempel tycker att det är dåligt med luft eller ljus i salen eller i fall det finns för få mikrovågsugnar på campus så kan man prata med AMO.

Den psykiska hälsan är ett annat men minst lika viktigt inslag i AMO’s arbete. Finns det studenter som känner sig kränkta, diskriminerade eller liknande så kan de prata med AMO om detta. Men även otydliga krav från kursledaren, dåliga relationer i en projektgrupp eller mellan studenter och personal ingår i AMO’s arbete.

Är du intresserad av att sitta med i SKA-styrelsen på SKA-sektionen som arbetsmiljöombud? Tveka inte att höra av dig till oss så fort som möjligt! Du behövs!

SKA-programmets föreläsningar! Enkät och tävling!

Hej alla SKAare! Våra utbildningsbevakare på SKA, Harry och Ellen, har sammanställt en enkät som handlar om programmets föreläsningar. Våra lärare har sedan länge efterfrågat studenternas åsikter om föreläsningar och din åsikt är mycket värdefull för att skapa en utbildning som är så bra som möjligt!

De skulle bli mycket tacksamma om du tog dig några minuter för att svara på enkäten. Alla som deltar har en chans att VINNA TVÅ BIOBILJETTER per person.

Tack i förväg och hoppas du får en trevlig sommar!

Vill du jobba som mentor för en student?

De söker just nu fler studenter som vill arbeta som mentorer. Att vara mentor innebär att man hjälper en medstudent som har svårt att planera och strukturera sina studier.

Man träffas 1-2 timmar per vecka och gör då, tillsammans med studenten, upp en plan för kommande veckas studier. Det kan handla om vilka böcker som ska läsas, inlämningsuppgifter som ska göras osv., ibland planerar man också in möten och kontakter som studenten behöver ta. Vid kommande veckas möte har man sedan en uppföljning för att se att det som planerats har utförts. Mentorn finns med och planerar men ska inte fungera som extralärare eller hjälpa till med studieuppgifter.

I dagsläget erbjuds detta stöd till studenter vid LiU som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ex. ADHD och Asperger men inom kort hoppas de även kunna erbjuda mentorsstöd till studenter med läs-och skrivsvårigheter.

Att vara mentor kräver inte att man har kunskap om dessa funktionsnedsättningar men man bör ha ett intresse av att arbeta med och stötta människor och man bör ha en egen kunskap och insikt om studier och planering.

De söker mentorer till utbildningar på LiU:s alla campus. Som mentor blir man timanställd vid LiU och ersättningen är 121:- per timme (126:- från termin 2) plus semesterersättning. Efter avslutat arbete har man också möjlighet att få ett intyg kring anställningen. Ett önskemål från oss är att man har möjlighet att vara mentor under minst en termin men gärna längre.

Om du är intresserad eller har frågor kring mentorskap så hör av dig till:

Åsa Löwgren, koordinator för studenter med funktionsnedsättning
Campus Valla
013-282839asa.lowgren@liu.se

Anneli Högström, koordinator för studenter med funktionsnedsättning
Campus Norrköping och Campus US
013-281920 anneli.hogstrom@liu.se